TimeOut Barcelona n.219

Arquitectura postindustrial

Qualificar Marc García-Durán d’arquitecte és quedar-se curt. A mesura que creixia, anava presenciant la degradació del seu entorn natural i cultural, i es revoltà. Va adoptar l’arquitectura i l’urbanisme com a disciplines per a canviar el món, o els seus paradigmes. Després de col·laborar a l’Índia amb la Fundació Vicente Ferrer, va optar per la transversalitat del coneixement i la potenciació del treball en xarxa, més enllà del gremialisme autista. És fundador de Blue Barcelona, una entitat composta per persones expertes en diferents disciplines -arquitectura, enginyeria, biologia, economia, geometria, art- i promou una arquitectura que deixi una petjada ecològica positiva. Una de les línies de treball se centra en la transformació del món de l’hostaleria tot aplicant-hi tradicions arquitectòniques de gestió passiva de l’energia, mitjançant ecolodges -establiments realitzats amb materials innovadors com el bambú tecnològic- prefabricats i desmuntables amb un ús beneficiós per a l’entorn.

Blue Barcelona

www.bluebarcelona.eu

TimeOut Barcelona n.219 / pàgina 15

Time Out n.219 - página 15 @Marc García-Durán, arquitecto