48H OPEN HOUSE BCN 2011

OFICINA-HABITATGE A SANTS

L’arquitecte va apromptar la condició preexistent d’un pati intermedi per convertir aquests baixos en un espai on viure i poder desenvolupar la seva pràctica professional. D’aquesta manera, el pati opera com a element separador d’ambdues activitats. Que alhora queden comunicades per una cuina-passadís, que discorre paral·lela al pati. La utilització hàbil i agosarada de materials i solucions tècniques van permetre assolir un espai d’indubtable interès a un cost de construcció molt ajustat.

48H OPEN HOUSE BCN 2011 / pàgina 42