ZAPP

ZAPP - vista norte @Marc García-Durán, arquitecto
ZAPP - comparativo reparcelacion @Marc García-Durán, arquitecto
ZAPP - ordenacion @Marc García-Durán, arquitecto
ZAPP - galibos @Marc García-Durán, arquitecto
ZAPP - galibo @Marc García-Durán, arquitecto
ZAPP - criterios @Marc García-Durán, arquitecto

Rang d'ombres amb diagrama d'assolellament

ZAPP - estudio sombra @Marc García-Durán, arquitecto

Rang d'ombres del día 20 de març. Equinocci de Primavera

ZAPP - estudio sombra @Marc García-Durán, arquitecto

Incidència de radiació total captada durant un any (valors acumulatius).

ZAPP - estudio radiación solar @Marc García-Durán, arquitecto

Mapa vectorial del flux d'aire a 12m sobre el nivell de carrer.

ZAPP - comportamiento aerodinamico @Marc García-Durán, arquitecto
Torre ZAPP @Marc García-Durán, arquitecto

Descripció

A petició de la Junta de Compensació del PMU dels carrers Almogàvers, Pamplona, Pallars i Zamora, es desenvolupa un nou pla d’actuació i desenvolupament de l’illa, que culmina en una Modificació del Pla de Millora Urbana i la seva conseqüent reparcel·lació.

Detalls

  • Ubicació: 22@ Barcelona / Sector Llull · Pujades · Ponentc/ Zamora, c/ Almogàvers, c/ Pamplona, c/ Pallars
  • Promotor: Privat
  • Estat: Modificació PMU
  • Dimensió: 12.320 m² s / 36.3650 m² t
  • Equip redactor: Marc García-Durán, Ramón Sidera (abvocat urbanista)
  • Equip desenvolupament: José Luis Echeverría, Simone Branchini, Roger Mermi

Skip to content