ZAPP

Rang d'ombres amb diagrama d'assolellament

Rang d'ombres del día 20 de març. Equinocci de Primavera

Incidència de radiació total captada durant un any (valors acumulatius).

Mapa vectorial del flux d'aire a 12m sobre el nivell de carrer.

Descripció

A petició de la Junta de Compensació del PMU dels carrers Almogàvers, Pamplona, Pallars i Zamora, es desenvolupa un nou pla d’actuació i desenvolupament de l’illa, que culmina en una Modificació del Pla de Millora Urbana i la seva conseqüent reparcel·lació.

Detalls

  • Ubicació: 22@ Barcelona / Sector Llull · Pujades · Ponentc/ Zamora, c/ Almogàvers, c/ Pamplona, c/ Pallars
  • Promotor: Privat
  • Estat: Modificació PMU
  • Dimensió: 12.320 m² s / 36.3650 m² t
  • Equip redactor: Marc García-Durán, Ramón Sidera (abvocat urbanista)
  • Equip desenvolupament: José Luis Echeverría, Simone Branchini, Roger Mermi

Skip to content