Sub-Sector 4

Sub-Sector 4 - Argumentario Urbanistico @Marc García-Durán, arquitecto
Sub-Sector 4 - Propuesta de Planeamiento @Marc García-Durán, arquitecto
Sub-Sector 4 - Detalle Parcela A @Marc García-Durán, arquitecto
Sub-Sector 4 - Detalle Parcela B @Marc García-Durán, arquitecto
Sub-Sector 4 - Detalle Parcela C @Marc García-Durán, arquitecto
Sub-Sector 4 - Detalle Parcela D @Marc García-Durán, arquitecto
Sub-Sector 4 - Detalle Parcela E @Marc García-Durán, arquitecto

Descripció

El subsector 4 presenta la complexitat de tractar-se d’un àmbit d’ordenació discontinu constituït per sis parcel·les en tres illes diferents.

Més enllà d’un treball d’ordenació volumètrica destinada a ordenar un àmbit de qualitat desigual del Poblenou, el veritable èxit va ser la coordinació de les voluntats i objectius de set propietaris diferents i la seva posterior materialització en un plà de millora de referencia entre els presentats en el 22@BCN des de el seus inicis.

Detalls

  • Ubicació:  22@ Barcelona. Sector Llull · Pujades · Ponent
  • Promotor: –
  • Estat: PMU aprovat
  • Dimensió: 5.633 m² s / 24275 m² t
  • Equip redactor: Marc García-Durán, José Luis Echeverría, Ramon Sidera (advocat urbanista)

Skip to content