Remunta Ovella Negra

Remonta Oveja Negra @Marc García-Durán, arquitecto
Remonta Oveja Negra @Marc García-Durán, arquitecto
Remonta Oveja Negra @Marc García-Durán, arquitecto
Remunta Oveja Negra @Marc García-Durán, arquitecto

Descripció

El projecte de construir un volum que remunta sobre l’edifici protegit de l’Ovella Negra del Poblenou, sorgeix de la necessitat de reduir la densitat de l’illa e la que es troba. Traslladant edificabilitat del seu centre, i posant-la sobre una de les edificacions consolidades existents.

Sobre la edificació original, s’aixeca el volum nou sobre una estructura triangulada apujada sobre el perímetre, possibilitant la seva construcció, no nomes el manteniment intacte de la edificació original, sinó reduint el temps de construcció al usaràs la prefabricació dels nous segments del nou edifici.

Detalls

  • Ubicació: 22@ Barcelona. Sector Llull · Pujades · Ponent. c/ Pallars con c/ Zamora
  • Estat: MPMU aprobat / Avantprojecte
  • Dimensió: 3.380 m²
  • Equip: Marc García-Durán, Ruta Barisaite, Oriol Palou (Sustenta), Simone Branchini

Skip to content