Plaça Pallars

Plaza Pallars - maqueta @Marc García-Durán, arquitecto
Plaza Pallars @Marc García-Durán, arquitecto
Plaza Pallars @Marc García-Durán, arquitecto
Plaza Pallars @Marc García-Durán, arquitecto
Plaza Pallars @Marc García-Durán, arquitecto
Plaza Pallars @Marc García-Durán, arquitecto
Plaza Pallars @Marc García-Durán, arquitecto
Plaza Pallars @Marc García-Durán, arquitecto
Plaza Pallars @Marc García-Durán, arquitecto

Descripció

La plaça forma part del projecte a realitzar sobre l’espai de cessió del Sub-Sector 2, també projectat per García-Duran & equip.

L’objectiu es salvar el salt de cota entre el carrer Zamora i el carrer Pallars, introduint un àmbit per als vianant de qualitat en un barri amb poca oferta d’espai públic.

Detalls

  • Ubicació: 22@ Barcelona. Sector Llull – Pujades – Ponent. c/ Pallars con c/ Zamora.
  • Promotor: Ajuntament de Barcelona
  • Estat: Projecte
  • Dimensió: 1.960 m²
  • Equip: Marc García-Durán, Igor Peraza, Andrés Tábora (paisajista), Matías Pintó, Kenneth Bonifaz, Simone Branchini, Christian Oliver

Skip to content