L’arxiu del corresponsal de guerra

Col·lecció Pàcid García-Planes

l'exposició

L'arxiu del corresponsal de guerra @Marc García-Durán, arquitecto
L'arxiu del corresponsal de guerra @Marc García-Durán, arquitecto
L'arxiu del corresponsal de guerra @Marc García-Durán, arquitecto
L'arxiu del corresponsal de guerra @Marc García-Durán, arquitecto
L'arxiu del corresponsal de guerra @Marc García-Durán, arquitecto
L'arxiu del corresponsal de guerra @Marc García-Durán, arquitecto
L'arxiu del corresponsal de guerra @Marc García-Durán, arquitecto
L'arxiu del corresponsal de guerra @Marc García-Durán, arquitecto

Descripció

Arts Santa Mónica, Barcelona, entre desembre de 2012 y abril de 2013

EL repte d’aqueta exposició consistia en explicar que es un conflicte, conscienciar sobre el periodisme com a gènere literari i reconèixer les principals conflagracions del últims vint anys. I tot això mitjançant el peculiar treball del reporter de guerra Plàcid Garcia-Planas Marcet (Sabadell, 1962), que es consisteix en un recull d’objectes a terra del camp de batalla i construir al seu entorn els articles que publicà en el diari La Vanguardia.

El contingut de tota l’exposició està condicionat per el continent, un recorregut, la il·luminació i el discurs. En aquet cas, es busca una arquitectura que s’aproximi al màxim possible a la simbiosi contingut/continent. Per això, es separaren temàticament els continguts en nou apartats, separats per teles blanques procedents de la fàbrica familiar del periodista, creant un joc d’ombres i transparències que, com l’adequada il·luminació, creava un espai irreal, suspès en el temps, i a l’hora un temps asèptic.

El recorregut, d’anada i volta, està acompanyat d’explicacions textuals a la paret, cites d’autor/propietari el arxiu, i projeccions d’època. El objectiu principal fou eliminar la distancia entre l’objecte – antimuseulizació – mitjançant el tactilisme i el paral·lelisme del treball de laboratori. Cada objecte penjava del sostre a través d’un fil llarg de nylon, estava embossat en plàstic transparent i acompanyat d’una etiqueta amb l’explicació tècnica i contextual. Creant així una distancia íntima com a espectador, dessacralitzada, un procés familiar i tan quotidià com tocar objectes de prestatgeries en una tenda i examinar les etiquetes del seus embolcalls.

Es tracta d’un muntatge fàcilment itinerable i adaptable a altres espais, amb un cost de materialització inusualment baix.

Detalls

  • Ubicació: Arts Santa Mònica, Barcelona
  • Promotor: ASM – Departament de Cultura
  • Estat: Finalitzat
  • Dimensió: 100 m²
  • Comissariat: Ricard Mas
  • Arquitectura Expositiva: Marc García-Durán
  • Equip: Simone Branchini, Ingrida Kemzuraite, Pedro Nuñez, Estanislau Puig,
  • Disseny gràfic: Jaume Roure
  • Il·luminació: Birgit Walter, Sofia Zygogianni

Skip to content