La Galeta 22@

La Galeta @Marc García-Durán, arquitecto
La Galeta @Marc García-Durán, arquitecto
La Galeta @Marc García-Durán, arquitecto
La Galeta @Marc García-Durán, arquitecto
La Galeta @Marc García-Durán, arquitecto

Descripció

L’estudi té el propòsit d’anticipar dos escenaris alternatius en l’assignació d’usos (qualificacions urbanístiques) a les parcel·les que resultin del projecte de reparcelamiento del PMU de l’illa formada pels carrers Sancho d’Àvila, Àlaba, Almogàvers i Pamplona, en espacial a les actuals previsions d’ubicació dels usos 7 @ i 22 @ HS.

L’objectiu de l’estudi és identificar escenaris d’assignació d’usos alternatius al proposat pel PMU vigent.

L’actual estudi considera que hi ha escenaris alternatius que resolen les problemàtiques identificades, sense causar-ne de noves que puguin afectar altres parts interessades i integrants del PMU.

Detalls

  • Ubicació: 22@ Barcelona
  • Promotor: Metrovacesa
  • Estat: Plan de Mejora Urbana
  • Dimonesió: 10.725 m²
  • Equip: Marc García-Durán, José Luís Echeverría, Jordi Peralta, Simone Branchini

Skip to content