Edifici Suvisa

Edificio Suvisa @Marc García-Durán, arquitecto
Edificio Suvisa @Marc García-Durán, arquitecto

Criteris de Construcció Sostenible

Edificio Suvisa @Marc García-Durán, arquitecto
Edificio Suvisa @Marc García-Durán, arquitecto
Edificio Suvisa @Marc García-Durán, arquitecto
Edificio Suvisa @Marc García-Durán, arquitecto
Edificio Suvisa @Marc García-Durán, arquitecto
Edificio Suvisa @Marc García-Durán, arquitecto
Edificio Suvisa @Marc García-Durán, arquitecto
Edificio Suvisa @Marc García-Durán, arquitecto

Descripció

L’edifici serà la futura seu corporativa de l’empresa SUVISA, que disposarà la seva activitat industrial y comercial en planta baixa y les seves oficines a la primera planta.

Les plantes superiors (segona a quarta) es destinaran a un us terciari residencial.

Disposa a demés de dues plantes d’aparcament sota rasant.

Es tracta de una edificació dissenyada per al màxim estalvi energètic mitjançant la utilització de solucions tècniques de cost raonable i utilitzen tecnologies existents en el mercat.

Detalls

  • Ubicació: c/ Pallars, 116. 22@ Barcelona. Sector Llull · Pujades · Ponent
  • Promotor: Suvisa SA
  • Estat: Projecte de construcció
  • Dimensió: 5.640 m²
  • Equip: Marc García-Durán, José Luís Echeverría, Bernat Ros, Montserrat Galindo, Roger Mermi, Simone Branchini, Oriol Palou (Sustenta)Josep Maria Temples (GEPRO)

Skip to content