Edifici Pere IV

Edifici Pere IV

Edificio Pere IV - maqueta @Marc García-Durán, arquitecto
Edificio Pere IV @Marc García-Durán, arquitecto
Edificio Pere IV @Marc García-Durán, arquitecto
Edificio Pere IV - estudio fachada @Marc García-Durán, arquitecto
Edificio Pere IV - estudio fachada @Marc García-Durán, arquitecto
Edificio Pere IV - planta @Marc García-Durán, arquitecto
Edificio Pere IV - mural @Marc García-Durán, arquitecto
Edificio Pere IV - pasillo @Marc García-Durán, arquitecto

Descripció

El projecte consta de dues actualitzacions diferenciades: per un costat l’actualització sobre un edifici existent amb la façana al carrer Pere IV, que en aquet projecte va ser objecte d’una rehabilitació integral; i per altre banda el disseny de un edifici amb aparcament subterrani que va reemplaçar la nau industrial contigua, amb accés des el carrer Pallars, que es trobava completament deteriorat. El projecte permet la conversió de la torre industrial en edifici d’oficines; es conserven les seves característiques formals i se li dota de la infraestructura necessària per al seu adequat funcionament; conservant així l’historia recent tant del immoble con del seu entorn; permetin que el nou us una vegada rehabilitat l’edifici, aprofiti els avantatges de l’estructura de grans llums, i molta altura lliure. En el canvi ha estat necessari prescindir de la nau per l’estat de deteriorament i en el seu lloc es projecta una edificació baixa, de perfil similar a l’original, que està composta per dos nivells per locals comercials amb accés a través d’un petit pati proveït de rampes i escales.

Detalls

  • Ubicació: 22@ Barcelona. Sector Llull · Pujades · Ponent. c/ Pere IV, 51
  • Promotor: Padas
  • Estat: construit
  • Dimensió: 5.560 m²
  • Equip: Marc García-Durán, Igor Peraza, Matías Pintó, Kenneth Bonifaz, Christian Oliver, Salvador Gil, Sigrid Oslud, Gustavo Melón,intervenció de l’artista plàstic Pedro Núñez

Skip to content