Eccogas

Eccogas @Marc García-Durán, arquitecto
Eccogas @Marc García-Durán, arquitecto
Eccogas @Marc García-Durán, arquitecto
Eccogas @Marc García-Durán, arquitecto
Eccogas @Marc García-Durán, arquitecto

Descripció

Sota l’impuls del seu gerent, l’empresa empren una nova direcció i decideix modernitzar i racionalitzar el seus processos, incorporant lògiques d’organització del espai, pròpies d’arquitectures de hardware.

Con un diagrama fet realitat, la codificació dels espais i els seus elements a través de la seva diferenciació per colors, clarifica el funcionament i millora els temps de reacció dels operaris que els distingeixen així, immediatament.

S’aposta per la robotització parcial i l’eficàcia de gestió.

Detalls

  • Ubicació: Martorelles
  • Promotor: Eccogas SA
  • Estat: Finalitzat
  • Dimensió: 2.000 m²
  • Equip: Marc García-Durán, Simone Branchini

Skip to content