Dr. Flemming

Dr. Flemming

Descripció

Tres famílies s’uneixen per promoure la seva segona residencia comant l’edificabilitat d’un solar de rígides nomes urbanístiques.

Detalls

  • Ubicació: Vilasar de Mar (Barcelona)
  • Promotor: Privat
  • Estat: Construït
  • Dimensió: 250 m²
  • Equip: Marc García-Durán, José Luís Echeverría, Simone Branchini, Roger Mermi, Oriol Palou (Sustenta)

Skip to content