Dr. Flemming

Dr. Flemming

Dr. Fleming @Marc García-Durán, arquitecto
Dr. Flemming @Marc García-Durán, arquitecto
Dr. Flemming @Marc García-Durán, arquitecto
Dr. Fleming @Marc García-Durán, arquitecto
Dr. Flemming - planta primera @Marc García-Durán, arquitecto
Dr. Flemming - planta baja @Marc García-Durán, arquitecto
Dr. Flemming - alzados @Marc García-Durán, arquitecto

Descripció

Tres famílies s’uneixen per promoure la seva segona residencia comant l’edificabilitat d’un solar de rígides nomes urbanístiques.

Detalls

  • Ubicació: Vilasar de Mar (Barcelona)
  • Promotor: Privat
  • Estat: Construït
  • Dimensió: 250 m²
  • Equip: Marc García-Durán, José Luís Echeverría, Simone Branchini, Roger Mermi, Oriol Palou (Sustenta)