Comunitat Energética d’Illa

Comunitat Energética d’Illa

Illa Energetica @Marc García-Durán, arquitecto

Descripció

Per assolir l’autosuficiència energètica en la “illa eficient” es proposa sortir del model general per anar cap un model en que el generador és el mateix que el consumidor, amb un efecte multiplicador tant per el potencia que de la implantació de les energies renovables dins dels edificis com impulsar mesures d’eficiència energètica.

El llibre verd d’energia 2030 diu: “fins que les energies renovables no siguin competitiva, reduir els seus costos, els objectius d’un sistema energètic més sostenible haurà de ser compatible amb un mercat d’energia planament liberalitzat i integrat, per tal de mobilitzar inversions d’una forma eficient”.

La proposta és un model de illa energèticament autosuficient que no cal que sigui compatible amb el actual “mercat d’energia”.

Detalls

  • Ubicació: Barcelona
  • Promotor: Ajuntament de Barcelona
  • Estat: Concurs
  • Dimensió: 12.400 m²
  • Equip: Marc García-Durán, Jordi Lopez Ortega, Miguel Guerrero.

Skip to content