Casa Friedrich

Casa Friedrich

Detalls

  • Ubicació: Vallpineda de Sitges, Barcelona
  • Promotor: Familia Friedrich
  • Estat: construït
  • Dimensió: 300 m²
  • Equip: Marc García-Durán

Skip to content