ARE Vallbona

ARE Vallbona @Marc García-Durán, arquitecto
ARE Vallbona @Marc García-Durán, arquitecto
ARE Vallbona @Marc García-Durán, arquitecto

Estudi d'assolellament

ARE Vallbona @Marc García-Durán, arquitecto

Descripció

Consultoría per l’ordenación de l’ARE del Pla de Vallbona (Barcelona)

El barri com a filtre actiu:

a. Disposició permeable i adequació a les premisses ambientals.
b. Elements actius del filtre urbà (arbres, edificis i graus de permeabilitat).

La Rambla centra:

a. Absorció de la infraestructura i cruïlla d’eixos.
b. Facilitat d’accés i flexibilitat d’instal·lacions.
c. Identitat i concentració de l’activitat social.

Complexitat, seqüencies i articulacions del espai públic:

a. Usos com activadors dels eixos de relacions internes.
b. Seqüencies i traçats fragmentats com identificadors espacials.

Relació d’escala i entorn:

a. L’hort com a símbol de la transició entre ecosistema i sistema urbà, i connector entre franges d’edats (escola, casal i vivenda d’ancians).
b. El riu con a paisatge proper i com a connector per vianants fins al mar.
c. La topografia com a referent volumètric i model vers el ven.
d. Paisatge urbà: el cos mes central de la ciutat de Barcelona com transfons visual.

Detalls

  • Ubicació: Pla de Vallbona, Barcelona
  • Promotor: Barcelona Regional
  • Estat: Consultoria
  • Dimensió: 326.000 m² s / 205.392 m² t
  • Equip: Marc García-Durán, José Luis Echeverria,  François Guisan (ADS).

Skip to content