Active Office

Descripció

Detalls

  • Ubicació: Barcelona
  • Promotor: Familia Friedrich
  • Estat: proposta
  • Dimensió: 50 m²
  • Equip: Marc García-Durán, Miguel Guerrero, Simone Branchini.

Skip to content